Mūzikas skolas absolventi

Baiba Balode, Ieva Micāne – klavieres

Ieva Bloka, Pārsla Balode – kokle

Ilze Lapiņa – akordeons

Agita Cerusa, Lāsma Dene, Dagnija Koļesņikova, Mārīte Rubene, Lelde Ceple – flauta

Ilva Ribakova, Inita Koļesņikova, Andra Butlere, Ilze Lapiņa – akordeons

Didzis Zariņš – trompete

Laura Krūmiņa – kokle

Dace Dūklava – klavieres

Aija Aparjode, Baiba Bite – kokle

Arnis Avotiņš, Jānis Gailītis – trompete

Rolands Brencis, Iluta Nebare – akordeons

Dace Balode – flauta

Dace Slukina – klavieres

Māris Kazerovskis – tenors

Inga Babre, Guna Lasmane, Dace Petrova, Evija Briede, Linda Lipiņa, Māra Miesniece, Zanda Zaķe, Vineta Mazumača – klavieres

Ģirts Gansons – tenors

Sanita Drabone – flauta

Irita Lipiņa – akordeons

Inguns Freimanis, Laila Plakane, Aija Petrovska, Kintija Pāža – klavieres

Anna Stepīte, Dace Šafranska, Inese Vaitkevica – kokle

Jānis Ontužāns, Ingus Vinogradovs – klarnete

Agita Auziņa, Sandija Miško –  flauta

Inga Avotiņa – akordeons 

Baiba Ignaša, Uldis Glāzers, Linda Tunte – akordeons

Nauris Bruņinieks, Helmuts Graudums – trompete

Sanita Karāle – klavieres

Dace Arena, Ilvija Ģērmane, Anete Lapiņa, Egija Millere – klavieres

Ilze Bērziņa, Agnese Gatere, Guna Jurjāne – kokle

Lauma Brante, Zinta Bratka –  flauta

Arita Vīksna – kokle

Liene Kinča – vijole

Alise Lagimova, Dace Pāža, Gunta Nuķe – klavieres

Kaspars Upmalis, Imants Bērziņš – klarnete

Linda Rozenova – akordeons

Kerija Ivanova, Lāsma Mekša, Kristīne Petrovska, Linda Vanaga – klavieres

Jolanta Balode, Inese Gatere, Agnese Lapiņa, Ilze Riža – kokle

Dace Lorence, Karīna Rubene – flauta

Guntis Avotiņš, Dace Kazāka, Jolanta Olte – akordeons

Dita Bogena, Lība Kapuste – flauta

Jēkabs Kapusts – klarnete

Jānis Lipiņš – trompete

Ilze Lavrinoviča, Amanda Mivreniece, Iveta Zalpētere, Agnese Zārdiņa – klavieres

Gatis Kalniņš, Pēteris Micāns – klarnete

Laura Federe – flauta

Ivars Zalpēters – saksofons

Elīna Dūklava, Ramona Federe, Liene Hivriča, Sigita Jane, Elīna Mekša – klavieres

Liene Lācgalve, Sabīne Kamša, Linda Vlodere – flauta

Andis Supe – klarnete

Līga Lauka – kokle

Lāsma Cābe, Iveta Federe, Madara Goba, Miks Goba, Agnese Vīksna – klavieres 

Kārlis Apsītis, Andris Lorencis, Kristaps Upmalis – klarnete

Agnese Butlere, Inga Supe – vijole

Monta Cābe, Inese Vlodere – flauta

Agnese Nagle – kokle

Linda Radziņa – akordeons

Dace Bērziņa, Sanda Goldberga, Vieda Lūsa, Elizabete Vinovska, Ieva Zariņa – klavieres

Auseklis Kalniņš – saksofons

Vita Vietniece – flauta

Nora Cābe, Egija Kasparoviča, Madara Ontužāne, Kristīne Tenisone – klavieres

Marta Kļaviņa, Iluta Lazdiņa – flauta

Jānis Beķeris – tuba

Alise Apalupa, Zane Bite, Līna Laukubriede – vijole

Rasa Ontužāne, Santa Skoboļeva – klavieres

Valters Krams, Kristaps Liedskalniņš – klarnete

Kitija Stauvere – flauta

Kaspars Stauvers – saksofons

Laura Bārdiņa, Dita Vanaga – klavieres

Ieva Lorence, Daumants Lūsa – flauta

Zaiga Jurkāne – kokle

Mārtiņš Dzerkals – trompete 

Dāvis Lūsa – tuba

Klāvs Zārdiņš – saksofons

Zelda Althabere, Baiba Podiņa, Marta Rubene, Laura Tonne, Elīna Vovere, Zane Zeiļuka – klavieres

Rita Tolla – vijole

Agnese Vietniece – flauta

Atis Grīnbergs, Jānis Krams, Sabīne Rubene, Krišs Spalviņš, Jānis Zārdiņš – klavieres

Oskars Dauksts – saksofons

Zane Dzerkale – vijole

Ieva Kasparoviča – flauta 

Gunita Kļava, Kintija Kundrate, Madara Lazda, Lauma Makare, Jānis Petkēvičs, Kristīne Pacēviča, Kate Rubene, Signe Vovere –  klavieres

Liene Bleive, Anna Petkēviča – vijole

Agnese Smilga, Līna Stolere – flauta 

Matīss Elksnis – fagots

Vitauts Morozs – eifonijs

Toms Strelkovs – saksofons

Kristiāna Skoboļeva, Ance Liene Šatrovska – klavieres

Madara Kārkliņa, Jānis Ausmints Vītols – vijole

Līga Alksnīte, Sigita Razminoviča – flauta

Kārlis Apalups, Jēkabs Brauvers – saksofons

Zanda Mize, Alise Smilga, Emīls Rusovs – klavieres

Krišs Spalviņš – ērģeles

Madara Grīvāne – saksofons

Klinta Āboliņa, Brenda Beķere, Brenda Beķere – klavieres

Elvis Elksnis – vijole

Sabīne Blūma, Agnese Smilga, Amanda Zariņa – klavieres

Artūrs Alberts Krams, Salvis Pajats, Ingus Žēpers – klarnete

Dzintars Daļeckis, Edgars Dapševičs, Alise Gulbe, Agnese Kalniņa, Alīna Šķestere- Kaša, Andra Annemerija Krūmiņa, Ivanda Ķīķere, Helēna Lāpsele, Elīza Oša, Vita Skosa, Armanda Višņova – klavieres

Anna Marija Gajevika – vijole

Mākslas skolas absolventi

Laura Bārdiņa, Kristīne Guņko, Inga Kalniņa, Eva Matīsa, Ieva Misiņa, Zanda Misiņa, Rasa Ontužāne, Egija Posse, Jānis Rozentāls

Lāsma Alksnīte, Alise Apsīte, Edžus Arahovskis, Aigars Bērziņš, Krista Krūmiņa, Sintija Posse, Viktorija Postolati, Jānis Rozenblats, Oskars Rozenblats, Arvis Urbāns, Toms Zirnis

Agate Gajevika, Inese Kustova, Līna Kurzemniece, Laura Lēģere, Lelde Putniņa, Agita Radziņa, Vendija Rozenblate, Evita Rusova

Evija Bērziņa, Anda Jaksta, Terēze Rozenblate

Brenda Beķere, Austris Cīrulnieks, Arta Glāzere, Linda Krasovska, Alīna Šķestere- Kaša, Agnese Vietniece

Mārcis Arahovskis, Armanda Azace, Agnese Paula Brence, Kristīne Ivulāne, Andra Annemarija Krūmiņa, Vita Skosa, Amanda Zariņa

Sigita Kļava, Ance Krūmiņa, Santa Miķelsone, Jūlija Postolati, Agate Rēdmane, Gunta Vineta Lēģere, Kristiāna Annija Spirģe, Megija Paula Staškeviča, Elīna Zariņa

Matīss Kļaviņš

Karīna Azace, Gunda Glāzere, Laura Dapševiča, Sindija Ozola, Jana Pelše, Kristiāna Pogule, Elīna Elva Prīse

Elizabete Kalniņa, Aleksis Loginovs, Klinta Ostrovska, Sandra Dana Radvinskaite, Silga Radvinskaite, Samanta Terēze Spirģe, Beāte Valdemiere- Bišere