Dokumenti

1. Attīstības plāns 2019.-2021. gadam

2. Pielikums Nr. 2 Skolas attīstības plānam 2019.-2021.

3. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

4. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas MĀCĪBU MAKSA

Attīstības plāns 2019.-2021. gadam

Pielikums Nr. 2 Skolas attīstības plānam 2019.-2021.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas MĀCĪBU MAKSA

5. Iekšējās kārtibas noteikumi

6. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

7. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS

8. Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

Iekšējās kārtibas noteikumi

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā